Hình thức thanh toán

Hai bên thỏa thuận với nhau về thời hạn cũng như giai đoạn của các khoản thanh toán trên hợp đồng kinh tế.
Khách hàng vui lòng thanh toán với chúng tôi theo tài khoản ngân hàng sau:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Bắc Hà
Số tài khoản: 03201010003648
Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân