Chính sách bảo hành

+ Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
+ Phạm vi: lỗi do nhà sản xuất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những lỗi do người dùng bảo quản, lắp đặt, vận hành không đúng kỹ thuật, quy trình
+ Phương thức: sửa chữa với những lỗi có thể khắc phục hoặc đổi mới 100% với những lỗi không thể khắc phục